Veiligheid

De gemeente Land van Cuijk vindt het van groot belang dat de veiligheid in en om de kermisattracties wordt gewaarborgd. De kermisexploitanten moeten voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de verhuurvoorwaarden voor de kermissen. Hierin is onder meer opgenomen de zorgplicht veiligheid inrichting, afspraken over geluidssterkte, geen (steek)wapens of wat daarop lijkt, geen stink- of rookbommetjes, spuitbussen of aanstootgevende artikelen en eisen ten aanzien van brandveiligheid. Dit onderwerp wordt ook besproken tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met kermisexploitanten. 
De kermisexploitanten zelf hebben veiligheid ook hoog in het vaandel staan.