Huisregels

Huisregels kermis Boxmeer
 

  • Fietsen, bromfietsen en scooter zijn niet toegestaan op het terrein. Deze worden gestald in de stalling buiten het kermisterrein.

  • Het is verboden om alcohol te nuttigen, in glas/blik mee te nemen op het kermisterrein

  • Wapens, of voorwerpen die als wapens kunnen dienen, zijn ten strengste verboden.

  • Geen drugs: voorhanden hebben, gebruiken of verhandelen.

  • Verboden wildplassen.

  • Deponeer vuil in de aanwezige afvalbakken.

  • Gevonden voorwerpen dient u af te geven bij de EHBO-post

  • Is uw kind zoek: meld dit bij de EHBO-post.

  • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (in)directe schade c.q. letsel, op welke wijze geleden dan ook.

  • In situaties waarin de bovenstaande huisregels niet voorzien beslist de organisatie.

Wij wensen u een prettig bezoek aan de Boxmeerse kermis!